ADVERTISEMENT

Hackintosh

KÍCH HOẠT ÂM THANH TRONG HACKINTOSH VỚI APPLEALC

Chuẩn bị Lilu: https://github.com/acidanthera/Lilu/releasesAppleALC: https://github.com/acidanthera/AppleALC/releasesClover Configurator: https://mackie100projects.altervista.org/download-clover-configurator/Copy hai kext trên đến thư mục EFI/CLOVER/kexts/OtherĐảm bảo chưa thay đổi, động chạm gì đến kext...

Page 1 of 2 1 2