Series: Android Jetpack

Jetpack là một bộ thư viện, công cụ và hướng dẫn để giúp các nhà phát triển viết các ứng dụng chất lượng cao dễ dàng hơn. Các thành phần này giúp bạn tuân theo các thực tiễn tốt nhất, giải phóng bạn khỏi việc viết code soạn sẵn và đơn giản hóa các tác vụ phức tạp, để bạn có thể tập trung vào mã bạn quan tâm.

Jetpack bao gồm các thư viện gói androidx. *, Được xử lý từ các API nền tảng. Điều này có nghĩa là nó cung cấp khả năng tương thích ngược và được cập nhật thường xuyên hơn so với nền tảng Android, đảm bảo bạn luôn có quyền truy cập vào các phiên bản mới nhất và lớn nhất của các thành phần Jetpack.